Bobby McFerrin, el poder de la escala pentatónica

30 April 2020
Nodo21 - 2021